Aktivnosti

Grupa podrške

Svake srede od 18:30

Od marta 2012. godine, u udruženju Videa se održava terapijska grupa podrške, koja je namenjena korisnicima psihijatrijskih usluga kojima je potrebno dodatno osnaživanje nakon prestanka bolničkog lečenja.

Kroz grupni razgovor korisnici psihijatrijskih usluga dele svoja iskustva sa drugima, pronalaze zajdeničke životne teme, osnažuju se za nastavak lečenja i života, upoznaju se detaljnije sa stanjem u kojem se trenutno nalaze, i zajednički, uz podršku i savete cele grupe dolaze do odgovra na neka od pitanja koja ih muče. Osnaživanje, razvoj potencijala i otkrivanje univerzalnosti iskustava korisnika psihijatrijskih usluga, kao i motivisanje u borbi protiv stigmatizacije i auto-stigmatizacije su glavni ciljevi terapijske grupe podrške u Videi. Ovde svi imaju mogućnost da podele sa drugima ono što ih muči, da potraže pomoć i podršku, i da uvide da nisu sami i jedini sa problemima sa kojima se susreću.

Grupu vode volonteri Sanja i Saša, diplomirani psiholozi, psihoterapeuti u edukaciji (kognitivno-bihejvioralnog i psihoanalitičkog usmerenja).

Ukoliko ste zainteresovani da postanete deo naše grupe podrške, kontaktirajte nas.

Voditelji:

Sanja Čičkarić, psiholog, volonter u Videi

Sanja Čičkarić, rođena 1986. u Beogradu. Diplomirani psiholog. Završila je Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, odeljenje za Psihologiju. Trenutno je na završnoj godini edukacije iz Kognitivno-bihejvioralne i Racionalno emotivne bihejvior terapije (REBT).  Član Asocijacije bihejvioralnih i kognitivnih terapeuta. Od 2008. učestvuje u aktivnostima udruženja korisnika psihijatrijskih usluga (prikupljanje odeće, sredstava za higijenu, čišćenje i oplemenjivanje dvorišta sektora „Padinska Skela“ Klinike „Dr. Laza Lazarević“). Praktično iskustvo je sticala kroz volonterski rad u srednjoj školi „Sveti Sava“, u Institutu za mentalno zdravlje na zatvorenom odeljenju za psihotične bolesti i u Razvojnom savetovalištu doma zdravlja „Zvezdara“.  U novembru 2012. godine položila je stručni ispit za rad u zdravstvu.   Superviziranim psihoterapijskim radom se bavi od januara 2012. godine, a  grupu podrške u Udruženju Videa vodi od marta 2012.

Saša Toskić, psiholog, volonter u Videi

Saša Toskić, rođen 1986. god. u Beogradu. Diplomirani psiholog. Završio je Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, odeljenje za Psihologiju. Na edukaciji iz grupne analitičke psihoterapije u Društvu grupnih analitičara Beograd, sa zavšenim uvodnim kursem. Iskustvo je sticao kao član Internacionalnog društva za pomoć prihotičnim pacijentima (ISPS), a praktičan rad je obavljao u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti i kao stručni saradnik u projektu “Sigurna igra, rekreacija i psihosocijalna podrška deci i porodicama ugroženim poplavama” u organizaciji UNICEF-a i Centra za interaktivnu pedagogiju. Grupu podrške u Udruženju Videa vodi od juna 2012. god.

Likovne radionice

Dva puta nedeljno

Na ovoj aktivnosti, članovi se mogu prepustiti slobodnom i intuitivnom stvaralaštvu, ili jednostavno uživati u rasterećenoj atmosferi razgovora i opšte kreativnosti. Radionice su osmišljene tako da nisu uokvirene strogim planom, već su prilagođene pojedinačnom senzibilitetu ljudi, tako da svako od učesnika može pristupiti aktivnosti onako kako lični osećaj nalaže. Crtanje, slikanje, eksperimentalan rad, digitalna umetnost, akademski izraz, realističan ili stripovski stil – svi navedeni pristupi su u službi karaktera i raspoloženja učesnika. Ovim putem, članovi mogu preobratiti akumuliranu negativnost i procesom ‘pražnjenja’ prevesti je u afirmativan izraz.

Likovne radionice održavaju se od 2016. godine a njihov rezultat, osim blagotvornih svojstava, je i niz izložbi kako u renomiranim tako i u alternativnim galerijskim prostorima.

Filmske projekcije

Svakog četvrtka

U prostorijama Udruženja svake nedelje biramo a potom i puštamo film koji nam u tom trenutku najviše privuče pažnju. Filmovi se projektuju na zid jedne od naših prostorija koja se u tom trenutku pretvara u malu projekcijsku salu. Imamo veliku kolekciju naslova, u koju spadaju svi žanrovi. Takođe, u zavisnosti od raspoloženja, pogledaćemo ‘blockbuster’, film nezavisne produkcije, dokumentarac, ili kultni klasik.

Radionice pravljenja papira

Dva puta nedeljno

Pravljenje papira je stara veština i umetnost, kao i civilizacijska tekovina koja je doprinela opštem razvoju kulture. U kontekstu naših radionica, sama aktivnost je meditativna, eksperimentalna, i visoko kreativna. Direktno je povezana sa likovnim radionicama, jer je uvek potpunije nacrtati ili naslikati rad na površini koja je takođe proizvod našeg stvaralaštva. Sam proces je prilično jednostavan i ne zahteva upotrebu teške mašinerije niti velike aparature. Sve se obavlja u prostorijama udruženja, od pripreme pulpe, preko modelovanja papira, pa do njegovog sušenja.

Književne večeri

Svakog meseca

U dogovoru, naši članovi organizuju jednom mesečno književno veče, i tom prilikom vode analitičku diskusiju o unapred odabranom delu. Razgovor se bavi umetničkim, etičkim, i drugim aspektima pripremljenog romana, a svako od članova može prisustvovati kao slušalac ili kao aktivan učesnik.

Dela koja se obrađuju obuhvataju širok spektar interesovanja i književnih stilova.

U pripremi:

Kreativna radionica

Sportska radionica

Volonteri:

Marina Marković – predsednica udruženja

Saša Toskić – diplolmirani psiholog

Nataša Toskić – diplomirani psiholog

Sanja Čičkarić – diplomirani psiholog

Pavle Bugarski – diplomirani slikar