O nama

Udruženje Videa, postoji od 2008. godine i osnovano je na inicijativu pacijenata Bolnice za psihijatriju, KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“. Udruženje okuplja korisnike psihijatirijskih usluga i stručnjake zainteresovane za pružanje podrške korisnicima i prevenciju stigmatizacije i marginalizacije. Cilj udruženja predstavlja osnaživanje komunikacije, bolje informisanje o bolesti i načinu prevazilaženja i življenja sa njom, uključivanje u aktivnosti lokalne zajednice, kao i međusobnu saradnju i pomoć.

Videa okuplja 20 korisnika psihijatrijskih usluga, a među članovima su i tri psihologa volontera koji kao stručni saradnici pružaju pomoć udruženju.

Udruženje Videa organizuje različite aktivnosti od kojih se izdvaja terapijska grupa podrške koju jednom nedeljno vode psiholozi volonteri, kao i likovne radionice na kojima se članovi okupljaju dva puta nedeljno, a koje organizuje slikar – volonter. Osim ovoga, značajne su aktivnosti koje vode talentovani korisnici i članovi udruženja koje uključuju književne večeri, kreativne radionice, radionice ručno pravljenog papira, i filmske projekcije. Videa omogućava česta druženja i međusobnu podršku svih članova udruženja, kao i povremene posete pozorištu, izložbama i izletima. Prostor u kome se okupljaju članovi Udruženja poseduje dnevni boravak, sobu za radionice i veliki balkon sa pogledom na most na Adi, Hipodrom, i okolinu.

Ideja je da se osobama sa psihičkim problemima po izlasku iz institucije omogući da dobiju kontinuiranu podršku neophodnu za svakodnevno fukcionisanje. Članovima bi se kroz različite aktivnosti (likovne i pozorišne radionice, art terapiju, grupnu terapiju itd.) omogućilo dalje napredovanje u psiho-socijalnom funkcionisanju i uspešan nastavak resocijalizacije.

Neki od ciljeva su i podrška mentalno obolelim osobama, prevencija njihove stigmatizacije i marginalizacije, promocija njihovih prava mentalno obolelih osoba na individulanom nivou redovnog sistema i institucija, animiranje društvenih i lokalnih zajednica za adekvatnu pomoć mentalno obolelim osobama, zalaganje za širenje mreža grupe stručnjaka i saradnika za rad na podršci mentalno obolelim osobama.

Udruženje “Videa” ima 20 članova i 3 volontera. U donešenju odluka podjednako učestvuju svi članovi na skupštini udruženja i redovnim sastancima udruženja.