Projekti

Projekat radionica umetničke grafike za korisnike psihijatrijskih usluga “OTISAK/DON’T PRESS ME”

OPŠTE INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekat radionica umetničke grafike „OTISAK/DON’T PRESS ME „ održava se u Udruženju VIDEA od januara do juna 2015. godine. Podržan je od stane Caritasa Srbije i finansiran u okviru projekta PRO.ME.NE – Promocija Mreže za mentalno zdravlje, koji se odvija pod pokroviteljstvom programa Evropske unije za podršku civilnom društvu.

Partneri na projektu su: Udruženje za podršku ljudima sa neurozom „Herc“, Psihijatrijska ordinacija ProAnima centar i Kulturni centar „LADA“.

OPŠTI KONTEKST I CILJEVI PROJEKTA

Korisnici psihijatrijskih usluga su diskriminisani i za većinu prosečnih ljudi nepoznanica koja izaziva odbojnost, odakle potice stimatizacija, pored prisutne autostigme. Korisnici su u većini slučajeva nezaposleni, ili radno nesposobni i prilično izolovani, osim u okviru svojih udruženja. Sa umetničkom grafikom se prosečni ljudi, uključujući i korisnike sreću veoma retko, ona nije zastupljena kao način likovnog izražavanja i prenosenja ideja i poruka. Pored svojih art terapijskih elemenata umetnička grafika, kao stara zanatska veština, može da postane za ljude prozor u svet ljudi drugačijih od njih i mogućnost za ostvarivanje bolje međusobne komunikacije.

Osobe sa problemima mentalnog zdravlja u Srbiji se suočavaju sa problemom nemogućnosti pronalaženja posla zbog stigmatizacije i njihovog zdravstvenog stanja. Ovom vrstom programa, težimo da obučimo što veći broj korisnika manuelnm aktivnostima kojima bi bili u mogućnosti da ostvare zaradu, praveći grafike koje bi zatim bile ponuđene na prodaju putem organizovanja prodajnih izložbi.

“Tokom primene Art terapije,kao i okupacionog tretmana želimo da se bavimo se negovanjem zdravlja i kreativnosti. Ovaj koncept ne podrazumeva oslobađanje i razvoj kreativnosti kao načina izražavanja. Gotovi proizvodi, stvoreni tokom art terapije u početku

imaju zadatak da daju nadu, pokažu da se može, da ulaganje korisnika ima krajnji oblik, ime i svrhu, da bi kasnije dobilo i umetničku, upotrebnu i finansijku vrednost.

Gotovi proizvodi, ali i umetničko izražavanje imaju komunikativnu funkciju, pomažući korisnicima da koristeći neverbalni govor kažu mnogo onoga što je teško smestiti u reči, i prenesu drugima, koji bi na bolji i autentičniji način mogli da razumeju i možda prožive njihovo iskustvo i osećanja – kroz umetnost.“

Dr Jasminka Janković-Gajić (ProAnima Centar)